• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     تعطیلی موسسه در روز پنج شنبه
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  26 تیر 1400
تعداد بازدید  :  20


به اطلاع میرساند:

موسسه آمل در طول مرداد ماه در روزهای پنج شنبه تعطیل می باشد.

معاونت اداری موسسه برچسب ها :