• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     17 اسفند روز درختکاری
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  17 اسفند 1397
تعداد بازدید  :  529


 ۱۷  اسفند روز درختکاری به اتفاق دانشجویان و اساتید موسسه آمل.

درختکاری با حضور مسئولین اداره منابع طبیعی ومحیط زیست وتعداد زیادی ازعلاقمندان وکوهنوردان درمنطقه لهاش الیمستان آمل انجام گرفته است.

به تمام شرکت کننده ها لوح سپاس ازطرف اداره منابع طبیعی وآبخیزداری تقدیم شد. برچسب ها :