• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     برگزاری اردوی علمی اصفهان
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  31 شهریور 1394
تعداد بازدید  :  1,543


با همت مسؤولین و اساتید محترم موسسه و با استقبال جمعی از دانشجویان رشته معماری، اردوی علمی به شهر تاریخی اصفهان به منظور بازدید از ابنیه تاریخی برگزار گردید.