• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
      برچسب ‘ امور اداری ‘
روز:  ماه:  سال:  دسته:  

ردیفعنوانمحتواتاریخ انتشار
1گروه مدیریت

گروه مدیریت واقع در دانشکده علوم انسانی موسسه آموزش عالی آم ...

17 مرداد 1394