• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
      برچسب ‘ زمانبندی ترم ‘
روز:  ماه:  سال:  دسته:  

ردیفعنوانمحتواتاریخ انتشار
1تقویم آموزشی

ترم مهر 1401 (نیمسال اول 1402-1401)

...
1 تیر 1400