• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
      برچسب ‘ هیات موسس ‘
روز:  ماه:  سال:  دسته:  

ردیفعنوانمحتواتاریخ انتشار
1هیات موسس موسسه17 مرداد 1394