• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     آرشیو اطلاعیه های پذیرش

روز:  ماه:  سال:  دسته:  
ردیفعنوانمحتواتاریخ انتشار
1پذیرش بدون کنکور کارشناسی ورودی بهمنپذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی پیوستهو ...8 دی 1401
2کدرشته های انتخاب رشته مقطع ارشد1401کد رشته های مقطع کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی آملمختص دا ...2 تیر 1401
3پذیرش بدون کنکور کارشناسی ناپیوستهپذیرش دانشجو بدون کنکور در مقطع کارشناسی ناپیوسته(کاردانی به ...30 خرداد 1401