• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     آرشیو اطلاعیه های پذیرش

روز:  ماه:  سال:  دسته:  
ردیفعنوانمحتواتاریخ انتشار
1پذیرش بدون کنکورکارشناسی-مهر1402پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی پیوستهو ...1 شهریور 1402
2پذیرش دانشجو مقطع کاردانی فنی -مهر 1402پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی فنی و حرفه ای  ورودی مهر 1402 م ...20 تیر 1402
3پذیرش بدون کنکور کاردانی به کارشناسیپذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی ناپیوست ...30 خرداد 1402
4پذیرش بدون کنکور کارشناسی ورودی بهمنپذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی پیوستهو ...8 دی 1401
5کدرشته های انتخاب رشته مقطع ارشد1401کد رشته های مقطع کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی آملمختص دا ...2 تیر 1401
6پذیرش بدون کنکور کارشناسی ناپیوستهپذیرش دانشجو بدون کنکور در مقطع کارشناسی ناپیوسته(کاردانی به ...30 خرداد 1401