• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     آرشیو اطلاعیه ها

روز:  ماه:  سال:  دسته:  
ردیفعنوانمحتواتاریخ انتشار
1مدارک لازم ثبت ناممقطع کارشناسی ارشد مدرک کاردانی+3 سری کپی  مدرک کارش ...3 مهر 1400
2راهنمای سامانه آنلاین کلاس نیمسال 14001دانشجویان محترمجهت شرکت در کلاس آنلاین : به سامانه آن ...1 مهر 1400
3کدرشته محل های ارشد جهت انتخاب رشتهکد رشته های مقطع کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی آمل  ورودی م ...10 شهریور 1400
4اطلاعیه دورکاریاطلاعیه دورکاری: با توجه به شدت شیوع بیماری کرونا، کادر اد ...1 شهریور 1400
5برگزاری ترم تابستان 1400تمدید شداطلاعیه برگزاری ترم تابستان 1400به اطلاع کلیه ...22 تیر 1400
6نحوه درخواست اکانت ایمیل دانشگاهینحوه درخواست اکانت ایمیل دانشگاهی مختص دانشجویان مقطع کارشنا ...17 فروردین 1400