• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     تقویم آموزشی
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  17 مرداد 1394
تعداد بازدید  :  16,295

ترم بهمن 99 (نیمسال دوم 1400-1399)

تسویه و درخواست مالی:99/11/23  
پرداخت علی الحساب شهریه: 99/11/24
انتخاب واحد :99/11/25   الی  99/11/30
حذف و اضافه :99/12/02  الی   99/12/04
شروع کلاس ها : 99/11/30
پایان کلاس ها :1400/04/01
شروع امتحانات :1400/04/01
پایان امتحانات:1400/04/14

   به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند درصورت تاخیر در انجام انتخاب واحد با جریمه مواجه میشوید