• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     تقویم آموزشی
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  1 تیر 1400
تعداد بازدید  :  18,872

ترم مهر 1402 (نیمسال اول 1403-1402)

پرداخت علی الحساب شهریه:
1402/06/22  الی   1402/06/28
انتخاب واحد مقطع کارشناسی ارشد :1402/06/26  الی   1402/06/30
انتخاب واحد مقطع کاردانی و کارشناسی:1402/06/30  الی   1402/07/06
انتخاب واحد با تاخیر:1402/07/08  الی  1402/07/09
حذف و اضافه :1402/07/10
شروع کلاس ها :
پایان کلاس ها :
شروع امتحانات :1402/11/01
پایان امتحانات:1402/11/11

ترم بهمن 1401 (نیمسال دوم 1402-1401)

انتخاب واحد :1401/11/10   الی  1401/11/15
انتخاب واحد با تاخیر:1401/11/16   الی  1401/11/18
حذف و اضافه :1401/11/20   الی  1401/11/25
شروع کلاس ها :1401/11/20
پایان کلاس ها :
شروع امتحانات :1402/03/27
پایان امتحانات:1402/04/09

به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند درصورت تاخیر در انجام انتخاب واحد با جریمه مواجه میشوید

ترم مهر 1401 (نیمسال اول 1402-1401)

تسویه و درخواست مالی:1401/06/12   الی  1401/06/13
پرداخت علی الحساب شهریه:1401/06/14   الی  1401/06/16
انتخاب واحد :1401/06/19   الی  1401/06/24
انتخاب واحد با تاخیر:1401/06/31   الی  1401/07/04
حذف و اضافه :1401/06/27   الی  1401/06/31
شروع کلاس ها :
پایان کلاس ها :
شروع امتحانات :1401/10/24
پایان امتحانات:1401/11/06

   به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند درصورت تاخیر در انجام انتخاب واحد با جریمه مواجه میشوید

ترم تابستان 1400 (نیمسال تابستان 1401-1400)

تسویه و درخواست مالی:
پرداخت علی الحساب شهریه:
انتخاب واحد :
حذف و اضافه :
شروع کلاس ها :1401/06/05
پایان کلاس ها :1401/06/31
شروع امتحانات :1401/06/01
پایان امتحانات:1401/06/03

   به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند درصورت تاخیر در انجام انتخاب واحد با جریمه مواجه میشوید