• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     تقویم آموزشی
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  1 تیر 1400
تعداد بازدید  :  17,325

ترم مهر 1400 (نیمسال اول 1401-1400)

تسویه و درخواست مالی:1400/06/14   الی  1400/06/20
پرداخت علی الحساب شهریه:1400/06/21   الی  1400/06/22
انتخاب واحد :1400/06/23   الی  1400/06/30
انتخاب واحد با تاخیر:1400/06/31   الی  1400/07/04
حذف و اضافه :
شروع کلاس ها :
پایان کلاس ها :
شروع امتحانات :1400/11/02
پایان امتحانات:1400/11/14

   به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند درصورت تاخیر در انجام انتخاب واحد با جریمه مواجه میشوید

ترم تابستان 1400 (نیمسال تابستان 1400-1399)

تسویه و درخواست مالی:
پرداخت علی الحساب شهریه:
انتخاب واحد :1400/04/26   الی  1400/4/29
حذف و اضافه :1400/05/04  الی   1400/05/06
شروع کلاس ها :1400/05/16
پایان کلاس ها :1400/06/12
شروع امتحانات :1400/06/15
پایان امتحانات:1400/06/17

   به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند درصورت تاخیر در انجام انتخاب واحد با جریمه مواجه میشوید