• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     تقویم آموزشی
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  1 تیر 1400
تعداد بازدید  :  17,979

ترم مهر 1401 (نیمسال اول 1402-1401)

تسویه و درخواست مالی:1401/06/12   الی  1401/06/13
پرداخت علی الحساب شهریه:1401/06/14   الی  1401/06/16
انتخاب واحد :1401/06/19   الی  1401/06/24
انتخاب واحد با تاخیر:1401/06/31   الی  1401/07/04
حذف و اضافه :1401/06/27   الی  1401/06/31
شروع کلاس ها :
پایان کلاس ها :
شروع امتحانات :1401/10/24
پایان امتحانات:1401/11/06

   به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند درصورت تاخیر در انجام انتخاب واحد با جریمه مواجه میشوید

ترم تابستان 1400 (نیمسال تابستان 1401-1400)

تسویه و درخواست مالی:
پرداخت علی الحساب شهریه:
انتخاب واحد :
حذف و اضافه :
شروع کلاس ها :1401/06/05
پایان کلاس ها :1401/06/31
شروع امتحانات :1401/06/01
پایان امتحانات:1401/06/03

   به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند درصورت تاخیر در انجام انتخاب واحد با جریمه مواجه میشوید