• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     آرشیو اطلاعیه های ثبت نام

روز:  ماه:  سال:  دسته:  
ردیفعنوانمحتواتاریخ انتشار
1مدارک لازم ثبت نام ورودی های مهر1402مدارک ثبت نامی مقاطع مختلف در زیر ذکر شده است:مدارک ثبت نا ...20 شهریور 1402
2مدارک لازم ثبت ناممقطع کارشناسی ارشد مدرک کاردانی+3 سری کپی  مدرک کارش ...2 بهمن 1400