• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     آرشیو اطلاعیه های ثبت نام

روز:  ماه:  سال:  دسته:  
ردیفعنوانمحتواتاریخ انتشار
1مدارک ثبت نامی مقطع ارشد26 شهریور 1398
2مدارک لازم ثبت نام پذیرفته شدگان«مدارک لازم جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد» ...13 آذر 1394