• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     هیات موسس موسسه
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  17 مرداد 1394
تعداد بازدید  :  16,991

 • هیات محترم موسس در موسسه آموزش عالی آمل (غیر دولتی-غیرانتفاعی) به شرح ذیل می باشد:

  •    جناب آقای حجه الاسلام محسن قدیر
  •    جناب آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران
  •    جناب آقای دکتر ابوالفضل رنجبر نوعی
  •    جناب آقای دکتر حجت صفار حیدری
  •    جناب آقای دکتر کوروش صدیقی
  •    جناب آقای مهندس جعفر کشتکار ملکی
  •    جناب آقای مهندس محمدحسن بطحائی
  •    جناب آقای مهندس علی حسن رجبی
  •    جناب آقای مهندس سقا صالحی


 برچسب ها :