• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     ریاست موسسه
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  27 خرداد 1400
تعداد بازدید  :  18,314

  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای دکتر مهدی علی اکبرنیاعمران
  •   سمت :  سرپرست موسسه
  •   رشته تحصیلی :   مهندسی صنایع
  •   رتبه علمی :  استادیار
  •   محل تحصیل :  دانشگاه تهران برچسب ها :