• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     آرشیو اطلاعیه های مالی

روز:  ماه:  سال:  دسته:  
ردیفعنوانمحتواتاریخ انتشار
1اطلاعیه مالیاز کلیه دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور درخواست میگ ...15 شهریور 1399