• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     آرشیو رویداد های فرهنگی-دانشجویی

روز:  ماه:  سال:  دسته:  
ردیفعنوانمحتواتاریخ انتشار
1طرح حمایتی دکتر نعمت زادهطرح حمایت دانشجویی جناب آقادی دکتر نعمت زاده نماینده محترم و ...21 دی 1401
2فراخوان عضویت در بسیج دانشجوییگروه مادر :  رویداد های فرهنگی-دانشجویی14 بهمن 1400
316 آذر روز دانشجوفرا رسیدن روز دانشجو، روز تأکید بر اهمیت علم آموزی و حقیقت ج ...15 آذر 1400
4همایش بزرگداشت سالروز بسیج دانشجوییهمایش بزرگداشت سالروز بسیج دانشجویی مورخ 2 آذر ماه 1400 در م ...3 آذر 1400
5برگزاری وبینار پدافند غیرعاملبا عنایت به رهنمودها و تدابیر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل ...14 آبان 1400
6وبینار ارتقای سلامت روانضمن گرامیداشت روز جهانی سلامت روان، باتوجه به ضرورت افزایش آ ...13 آبان 1400