• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     دفترچه تلفن موسسه
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  17 مرداد 1394
تعداد بازدید  :  20,158

خواهشمند است جهت دریافت پاسخ سریعتر با شماره مستقیم کارشناسان آموزش تماس حاصل نمایید. 

شماره‌ تماس هاي موسسه آموزش عالی آمل
سمت/عملیاتنام مسئولداخلیمستقیمواحد
ساختمان اداری
طبقه سوم
رياستدكتر مهدی علی اکبرنیاعمران111حوزه رياست
معاون اداري و ماليدکتر صالحی‌عمران110
مسئول دفتر11444258686
حراست21044152695
طبقه دوم
امور آموزش

(پذیرش، دانش نامه)

آقای جعفری136واحد پذيرش و فارغ‌التحصيلي
كارشناس فارغ التحصیلان

(امور تاییدیه تحصیلی،سجاد)

خانم رضوی14344152696
امور دانشجویی

(دبیرخانه، کمیسیون موارد خاص)

خانم رجبی12144152694حوزه معاونت
معاون آموزش
مدير توسعهآقاي سقا صالحي21344227018
مدير امور ماليآقاي بطحائي21244227018
طبقه اول
امور خدمات آموزشی

(فارغ التحصیلی، دریافت مدرک موقت)

خانم جوادی14444152693اداره خدمات آموزشی
امور خدمات آموزشی

(فارغ التحصیلی، دریافت مدرک موقت)

آقاي خراسانيان13944152692
مدير فناوري اطلاعاتخانم زحمتكش14244228169فناوري اطلاعات
كارشناس امور ماليآقاي محمدي13744152698امور مالي
امور شهريه و تحصیلات تکمیلی

(پروپوزال-پایان نامه)

خانم طالشیان13044152691
همکف
مسئول انبار161انبار
ساختمان آموزشي
طبقه دومساختمان آموزشي
مدیر گروه
و
عضو هیات علمی
آقای عمران313
آقای حسینی کوچکسرایی319
آقاي برزگر317
طبقه اول
اطلاعات اساتيدآقای اخلاق211
مدیر گروه
و
عضو هیات علمی
خانم زحمتكش214
خانم طالشيان315
همکف
نگهبانیآقای رجبی230