• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     آرشیو اخبار

روز:  ماه:  سال:  دسته:  
ردیفعنوانمحتواتاریخ انتشار
1مراسم تودیع جناب آقای دکتر رنجبر نوعی و معارفه سرپرست جدید جناب آقای دکتر علی اکبرنیاعمران مراسم تقدیر و تجلیل از تلاشها و زحمات جناب آقای دکتر ...27 خرداد 1400
2تبریک خدمت جناب آقای دکتر مهدی علی اکبرنیا عمرانجناب آقای دکتر مهدی علی اکبرنیا عمرانانتصاب شایسته و بحق ح ...27 خرداد 1400
3تقدیر از جناب آقای دکتر ابوالفضل رنجبر نوعیجناب آقای دکتر ابوالفضل رنجبر نوعیبدین وسیله ضمن قدردانی و ...27 خرداد 1400
4نماینده امور کنسولی دانشجویان خارجینماینده امور کنسولی دانشجویان خارجی در موسسه آموزش عالی آمل ...17 خرداد 1400
5پویش توجه به آموزش عالی مهارتی از رئیس جمهور آیندهتقاضا توجه به آموزش عالی مهارتی از رئیس جمهور آیندهhttps:/ ...14 خرداد 1400
6پیام تسلیت به حضور جناب مهندس رضاپورجناب آقای مهندس رضاپورمدرس محترم موسسه آموزش عالی آملفقد ...14 اردیبهشت 1400