• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     آرشیو اخبار

روز:  ماه:  سال:  دسته:  
ردیفعنوانمحتواتاریخ انتشار
1ویدئو26 آذر 1398
2نشست مسئولین موسسه با وزیر علوموزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در جریان سفر یک روزه خود به ماز ...6 آذر 1398
3پایگاه تخصصی انتخاب رشته رایگان9 مرداد 1398
4موسسه آمل در راه توسعهدر پی عقد قرار داد همکاری علمی موسسه آموزش عالی آمل با دانشگ ...9 مرداد 1398
5تفاهم نامه بین موسسه آمل ودانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلتفاهم نامه همکاری علمی بین موسسه آموزش عالی آمل با دانشگاه ص ...24 تیر 1398