• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     آرشیو اخبار

روز:  ماه:  سال:  دسته:  
ردیفعنوانمحتواتاریخ انتشار
1تور نمایشی موسسه آمل4 اسفند 1399
2تعطیلی موسسه روز پنجشنبه 23 بهمنموسسه آموزش عالی آمل روز پنجشنبه مورخ 23 بهمن ماه تعطیل میبا ...20 بهمن 1399
3تبریک به جناب آقای دکتر صدیقیجناب آقای دکتر کوروش صدیقیریاست محترم هیات امنا و عضو محتر ...26 آذر 1399
4پیام تسلیت به حضور جناب مهندس رجبیجناب آقای مهندس علیحسن رجبیمعاونت محترم امور دانشجویی موسس ...2 مرداد 1399
5موسسه آمل در راه توسعهدر پی عقد قرار داد همکاری علمی موسسه آموزش عالی آمل با دانشگ ...9 مرداد 1398
6تفاهم نامه بین موسسه آمل ودانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلتفاهم نامه همکاری علمی بین موسسه آموزش عالی آمل با دانشگاه ص ...24 تیر 1398