• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     عملیات دانشجویان
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  10 دی 1399
تعداد بازدید  :  8,161

عملیات دانشجویان:

دانشجوی محترم باتوجه به نوع عملیات مدنظر خود می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

نوع عملیاتمسئول مربوطهشماره تماس مستقیم
امور شهریه

تحصیلات تکمیلی(پروپوزال-پایان نامه)

خانم طالشیان

44152691

امور خدمات آموزشی

فارغ التحصیلی

دریافت مدرک موقت

آقای خراسانیان

خانم جوادی

44152692

44152693

امور آموزش

پذیرش

دانش نامه

آقای جعفری

امور تاییدیه تحصیلی

سجاد

خانم رضوی

44152696

امور دانشجویی

دبیرخانه

کمیسیون موارد خاص

آقای صالحی

44228169

امور مالیآقای محمدی

44152698

امور فناوریخانم زحمتکش

09305606778 برچسب ها :