• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     ثبت درخواست دانشجویی
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  10 دی 1399
تعداد بازدید  :  1,690

ثبت غیرحضوری درخواست دانشجویی

دانشجوی محترم باتوجه به نوع درخواست خود و با ذکر شماره دانشجویی و شماره تلفن همراه، شرح درخواست خود را به مسئول مربوطه ایمیل فرمایید.

نوع درخواستمسئول مربوطهآدرس پست الکترونیک
امور فناوری و آموزش مجازیخانم زحمتکشomur.fanavari@amol.ac.ir
امور مالی و شهریهخانم طالشیان

omur.mali@amol.ac.ir

امور خدمات آموزشیآقای خراسانیان

omur.amuzeshi@amol.ac.ir

امور ثبت نام، فارغ التحصیلی، نظام وظیفهآقای جعفری

omur.fareghotahsili@amol.ac.ir

امور تاییدیه تحصیلی و سجادخانم رضوی

omur.sajad@amol.ac.ir

امور دانشجویی، وام، دبیرخانه و کمیسیونخانم رجبی

omur.daneshjue@amol.ac.ir برچسب ها :