• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
      برچسب ‘ گرافیک ‘
روز:  ماه:  سال:  دسته:  

ردیفعنوانمحتواتاریخ انتشار
1گروه گرافیک

گروه گرافیک واقع در دانشکده هنرومعماری موسسه آموزش عالی آمل ...

17 مرداد 1394