• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
      برچسب ‘ ICT ‘
روز:  ماه:  سال:  دسته:  

ردیفعنوانمحتواتاریخ انتشار
1گروه کامپیوتر

گروه کامپیوتر واقع در دانشکده فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی ...

17 مرداد 1394