• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
      برچسب ‘ برنامه هفتگی ‘
روز:  ماه:  سال:  دسته:  

ردیفعنوانمحتواتاریخ انتشار
1مدیریت بازرگانی-مالی

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد مدیریت گروه یک به شرح ذیل می باش ...

24 مهر 1394
2مدیریت صنعتی-تولید

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد مدیریت گروه دو به شرح ذیل می باش ...

24 مهر 1394