• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     کارکنان

  •   نام و نام خانوادگی :  ادریس رجبی
  •   سمت :  انتظامات
  •   واحد مربوطه :  
  •   تحصیلات :  دیپلم
  •   تلفن داخلی :  230
  •   آدرس پست الکترونیک :