• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     مدیران گروه و مسئولین رشته ها

  •   مدیر گروه حسابداری، مدیریت، علوم پایه و عمومی :  جناب آقای سید هادی حسینی کوچکسرائی
  •   تلفن :  داخلی 319
  •   آدرس پست الکترونیک :  hadihosseini@amol.ac.ir
  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزدو شنبهسه شنبهچهار شنبهپنج شنبه
  ساعت8 الی 148 الی 148 الی 148 الی 14  •   مدیر گروه روانشناسی و مدیریت خانواده :  سرکار خانم مریم صادق پور
  •   تلفن :  
  •   آدرس پست الکترونیک :  
  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزدوشنبهسه شنبه
  ساعت8 الی 1812 الی 18