• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     قابل توجه دانشجویان مقطع ارشد
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  22 شهریور 1399
تعداد بازدید  :  367


دانشجوی محترم

لطفا قبل از انجام امور مربوط به دفاع پایان نامه نسبت به تکمیل پرونده آموزشی خود اقدام نمایید.

درصورت عدم تکمیل پرونده ، ذرخواست دفاع تایید نخواهد شد.

آموزش موسسه آموزش عالی آمل برچسب ها :