• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     قابل توجه دانشجویان مقطع ارشد
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  3 اسفند 1399
تعداد بازدید  :  1,498


دانشجوی محترم

لطفا قبل از انجام امور مربوط به دفاع پایان نامه نسبت به تکمیل پرونده آموزشی خود اقدام نمایید. درصورت عدم تکمیل پرونده ، درخواست دفاع تایید نخواهد شد.

در نیمسال های پس از اخذ پایان نامه، نسبت به تمدید آن اقدام نمایید.

 

آموزش موسسه آموزش عالی آمل برچسب ها :