• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     مدارک لازم ثبت نام ورودی های مهر1402
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  20 شهریور 1402
تعداد بازدید  :  2,136


مدارک ثبت نامی مقاطع مختلف در زیر ذکر شده است:

مدارک ثبت نامی مقطع کارشناسی ارشد (تاریخ ثبت نام 27 الی 29 شهریور)

 

ردیفمدارک لازم(اصل)تعداد کپی
1اصل کارت ملی3سری
2اصل شناسنامه از تمام صفحات3سری
3عکس6 قطعه
4اصل دانشنامه یا اصل گواهی موقت مقطع کارشناسی3سری
5اصل دانشنامه یا اصل گواهی موقت مقطع کاردانی3سری
6اصل لغو معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی برای دانشجویان پسر مشمول خدمت وظیفه عمومی3سری
7کارت پایان خدمت یا معافیت هوشمند برای دانشجویان پسر3سری

 

مقطع کارشناسی پیوسته (تاریخ ثبت نام متعاقبا اعلام می شود)

 1. اصل گواهی موقت پایان تحصیلات پیش دانشگاهی وسوم متوسطه+3 سری کپی
 2. اصل کارنامه(ریزنمرات) پیش دانشگاهی وسوم متوسطه+3 سری کپی
 3. تاییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی+3 سری کپی
 4. شناسنامه+3 سری کپی از تمام صفحات
 5. کارت ملی +3 سری کپی
 6. عکس 6 قطعه

مقطع کارشناسی ناپیوسته (تاریخ ثبت نام متعاقبا اعلام می شود)

 1. اصل گواهی موقت پایان تحصیلات مقطع کاردانی +3 سری کپی(درصورت آماده نبودن مدرک تحصیلی، گواهی فراغت از تحصیل)
 2. اصل لغو معافیت تحصیلی مقطع کاردانی برای دانشجویان پسر مشمول خدمت وظیفه عمومی+3 سری کپی
 3. کارت پایان خدمت یا معافیت هوشمند+3 سری کپی
 4. شناسنامه+3 سری کپی از تمام صفحات
 5. کارت ملی +3 سری کپی
 6. عکس 6 قطعه

مقطع کاردانی (تاریخ ثبت نام متعاقبا اعلام می شود)

 1. اصل گواهی موقت پایان تحصیلات سوم متوسطه + 3سری کپی
 2. اصل کارنامه ریزنمرات سوم متوسطه + 3سری کپی
 3. تاییدیه تحصیلی مقطع دیپلم + 3سری کپی
 4. شناسنامه+3 سری کپی از تمام صفحات
 5. کارت ملی + 3سری کپی
 6. عکس 6 قطعه


 برچسب ها :