• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     کدرشته های انتخاب رشته مقطع ارشد1401
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  2 تیر 1401
تعداد بازدید  :  776


کد رشته های مقطع کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی آمل

مختص داوطلبان مجاز به انتخاب رشته کنکور 1401

 

حسابداری(14643)

مدیریت بازرگانی ـ تجارت الکترونیکی(15228)

مدیریت صنعتی ـ تولید و عملیات(15664)

مدیریت صنعتی ـ مدیریت پروژه(15694)

مهندسی معماری(25639)

مهندسی برق ـ سیستم‌های قدرت(19729)

مهندسی برق ـ کنترل(20058)

مدیریت آموزشی(12919)

آموزش و بهسازی منابع انسانی(12956)

  برچسب ها :