• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     تعطیلی موسسه روز پنجشنبه 23 بهمن
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  20 بهمن 1399
تعداد بازدید  :  401


موسسه آموزش عالی آمل روز پنجشنبه مورخ 23 بهمن ماه تعطیل میباشد.



 برچسب ها :