• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     تقدیر از جناب آقای دکتر ابوالفضل رنجبر نوعی
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  27 خرداد 1400
تعداد بازدید  :  344


جناب آقای دکتر ابوالفضل رنجبر نوعی

بدین وسیله ضمن قدردانی و ارج نهادن به زحمات و خدمات بی دریغ، ارزنده و تدابیر سازنده حضرت عالی در طول مدت ریاست در موسسه آموزش عالی آمل، که منشا دست یابی به موفقیت ها و دست آوردهای ارزشمند و ماندگار بوده است، صمیمانه آرزو می کنیم که در پرتو الطاف و عنایات حق تعالی همواره در راستای خدمت به کشور عزیزمان در جای جای این مرز و بوم پیروز و سربلند باشید.

جامعه دانشگاهیان موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی آمل برچسب ها :