• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     کارگاه آموزشی توانمندسازی و دانش افزایی مدیران مدارس
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  15 اسفند 1400
تعداد بازدید  :  1,862


دانشگاه آمل با همکاری گروه تکنولوژی آموزشی آموزش و پرورش برگزار می کند:

دوره آموزشی توانمندسازی و دانش افزایی مدیران مدارس

مخاطبین: مدیران و معاونین مدارس متوسطه دوم

با صدور گواهی کارگاه

سخنران ویژه: پروفسور ابراهیم صالحی عمران

زمان: چهارشنبه 18 اسفند ماه 1400

ساعت: 15 الی 17

مکان: آمل، بلوار طالب آملی، خیابان فیاض بخش، سالن همایشات موسسه آموزش عالی آمل برچسب ها :