• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     خوداظهاری سلامت
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  20 اردیبهشت 1399
تعداد بازدید  :  705


قابل توجه کلیه دانشجویان ، اساتید و مراجعین محترم:

بدینوسیله بروشور پروتکل های بهداشتی حوزه آموزش عالی در اختیار شما قرار می یابد. خواهشمند است با تکمیل فرم های خوداظهاری وزارت بهداشت به آدرس salamat.gov.ir، سلامت خود و دیگران را تضمین نمایید.

جهت دانلود روی لینک زیر کلیک نمایید:

پروتکل های بهداشتی حوزه آموزش عالی برچسب ها :