• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     هفته سلامت روان گرامی باد
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  25 مهر 1400
تعداد بازدید  :  316


فدراسیون بین المللی سلامت روان، دهم اکتبرهرسال را روز جهانی سلا مت روان نامگذاری کرده است

صاحب نظران حوزه سلامت روان در جهان، و نهادهای بی طرف بین المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی

در ایام منتهی به این روز می کوشند تا بر اهمیت حوزه سلامت  روان در میان حوزه های مختلف سلامت

تاکیدنموده و این نادیده گرفته شدن تاریخی سلا مت روان را در نسبت با سایر حوزه های سلامت متذکر بشوند.

روزهای ۱۹ تا ۲۴ مهرماه با عنوان هفته سلامت روان و با شعار سلامت روان برای همه؛ سرمایه گذاری بیشتر، دسترسی بیشتر برای همه و همه جا نامگذاری شده است.

روز ۱۰ اکتبر مصادف با امروز ۱۹ مهرماه روز جهانی سلامت روان نامگذاری شده است.

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان گفت: با توجه به اهمیت این موضوع، دفتر مشاوره و سلامت با همکاری مراکز مشاوره دانشجویی و کانون همیاران سلامت روان اقدام به راه اندازی پویش دانشجویی سلامت روان برای همه کرد که از ۱۰ مهرماه آغاز شده است و تا ۱۰ آبان ماه ادامه دارد.در این پویش گسترده کشوری، دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با تهیه مطالب در قالب موضوعاتی همچون پوستر، پمفلت، پادکست و پیام آموزشی شرکت می کنند و همه یکپارچه و منسجم با تهیه آثار متنوع در ارتقای سلامت روان جامعه دانشگاهی شرکت موثر خواهند داشت. برچسب ها :