• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     کارنامه سلامت دانشجویان
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  3 دی 1399
تعداد بازدید  :  513


دانشجوی محترم

لطفا فرم کارنامه سلامت را تکمیل و به واحد معاونت دانشجویی تحویل فرمایید.

کارنامه سلامت برچسب ها :