• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
      برچسب ‘ آموزش و بهسازی منابع انسانی ‘
روز:  ماه:  سال:  دسته:  

ردیفعنوانمحتواتاریخ انتشار
1آموزش و بهسازی منابع انسانیدانشجویان محترم جهت دریافت فرم های مورد نیاز به قسمت نیازمندی ها---> ...17 مرداد 1394