• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
      برچسب ‘ استعداد درخشان ‘
روز:  ماه:  سال:  دسته:  

ردیفعنوانمحتواتاریخ انتشار
1پذیرش استعداد درخشان کارشناسی ارشد

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون اس ...

4 مرداد 1395