• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
      برچسب ‘ کارشناسی ارشد ‘
روز:  ماه:  سال:  دسته:  

ردیفعنوانمحتواتاریخ انتشار
1مهندسی برق-قدرت
مهندسی برق-کنترل
گروه ارشد مدیریت
11 آذر 1394
4گروه ارشد برق11 آذر 1394
5حسابداری17 مرداد 1394
6آموزش و بهسازی منابع انسانیدانشجویان محترم جهت دریافت فرم های مورد نیاز به قسمت نیازمندی ها---> ...17 مرداد 1394