• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     آرشیو اطلاعیه های آموزشی

روز:  ماه:  سال:  دسته:  
ردیفعنوانمحتواتاریخ انتشار
1تغییر تاریخ امتحاندانشجویان گرامیجهت تغییر تاریخ امتحان، می توانند پس از ا ...5 اردیبهشت 1395
2تاریخ امتحانات نیمسال اول 95-94دانشجویان محترم می توانند با ورودبه سیستم آموزش موسسه، ضمن ا ...14 آذر 1394


صفحه 4 از 41234