• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     مهندسی برق-قدرت
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  6 اردیبهشت 1395
تعداد بازدید  :  15,256

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد برق ( قدرت)
آخرین مهلت ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برق (گرایش­ قدرت) ورودی 93 و ماقبل بر حسب استاد راهنما به صورت زیر می­ باشد:
23/04/95 (چهارشنبه)  دانشجویان تحت راهنمایی دکتر ادبی، دکتر ساداتی و دکتر قاسمی
24/04/95 (پنجشنبه)  دانشجویان تحت راهنمایی دکتر رنجبرنوعی و دکتر خسروی

اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد برق ( قدرت) ورودی94

اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برق (قدرت) ورودی 94 به شرح ذیل اعلام می­ گردد:

ردیفنام و نام خانودگیشماره دانشجوییاستاد راهنما
1ام­ البنین لطیفی9413642038دکتر رنجبرنوعی
2هانی نقدی9413642041دکتر رنجبرنوعی
3حسن گیلانی9413662037دکتر رنجبرنوعی
4محمد مهدی سالاریان9413662023دکتر رنجبرنوعی
5امیرحسین حمزه9413662016دکتر رنجبرنوعی
6سید جواد حسینی9413662014دکتر رنجبرنوعی
7کمال سلطان احمدی9413662031دکتر رنجبرنوعی
8محمدحسن روحی نژاد واسکس9413642024دکتر ادبی
9محمد حسین­ زاده امیردهی9413642051دکتر ادبی
10کبری عابدی پاشا9413642027دکتر ادبی
11سیده شیرین فرهادی9413642032دکتر ادبی
12محمد عبدلی9413642028دکتر ادبی
13مسعود نورعلی برار عمران9413642042دکتر ادبی
14حامد پرنی9413642049دکتر ادبی
15روح اله زارع9413662021دکتر ساداتی
16فرید حبیب­ الله رودباری9413662011دکتر ساداتی
17محمد اصغری9413662003دکتر ساداتی
18اسماعیل طهماسب­ زاده9413662031دکتر ساداتی
19محمد جواد کطولی9413662036دکتر ساداتی
20عاطفه حیدری9413642013دکتر قاسمی
21علیرضا دهقانی9413662018دکتر قاسمی
22فاطمه زنده ­دل مهربان9413642025دکتر قاسمی
23محمد خسروی9413642014دکتر خسروی
24کورش مظفری9413662038دکتر خسروی
25نادر رضایی قلعه9413662019دکتر خسروی
26صابر مقیمی راد9413662039دکتر خسروی
27سید علی حسین نژاد بایی9413662013دکتر خسروی
28آرمان افشین9413662004دکتر خسروی
29ابوالمسلم میرزایی9413662040دکتر خسروی
30رضا اختر9413642002دکتر گرگانی
31ساناز پاشا9413642048دکتر گرگانی
32کاظم حقیقی9413642012دکتر گرگانی
33جواد کاملی9413642036دکتر گرگانی
34رحمت ­اله رستمیان9413642022دکتر گرگانی