• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     گروه روانشناسی
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  25 مرداد 1396
تعداد بازدید  :  6,030

گروه روانشناسی واقع در دانشکده علوم انسانی موسسه آموزش عالی آمل دارای رشته-گرایش ها به شرح ذیل می باشد:

مقطعرشته
کارشناسی پیوستهروانشناسی

  برچسب ها :