• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     کارت ورود به جلسه امتحان
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  6 خرداد 1395
تعداد بازدید  :  2,135


دانشجوی گرامی جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان پس از ارزشیابی اساتید و تسویه مالی به سامانه موسسه آمل مراجعه نمایید.
همراه داشتن کارت در جلسه امتحان الزامی میباشد. برچسب ها :