• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     برگزاری کارگاه هواشناسی در موسسه آمل
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  13 تیر 1401
تعداد بازدید  :  519


برگزاری کارگاه آموزشی هواشناسی با تدریس جناب آقای مهندسی فیاض در موسسه آموزش عالی آمل برچسب ها :