• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     موسسه آمل در راه توسعه
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  9 مرداد 1398
تعداد بازدید  :  1,437


در پی عقد قرار داد همکاری علمی موسسه آموزش عالی آمل با دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بازدید مدیر کل موسسات غیر انتفاعی کشور از موسسه آموزش عالی آمل گامی کلیدی و موثر در جهت آغاز توسعه روزافزون موسسه میباشد. برچسب ها :