• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     نماینده امور کنسولی دانشجویان خارجی
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  17 خرداد 1400
تعداد بازدید  :  293


نماینده امور کنسولی دانشجویان خارجی در موسسه آموزش عالی آمل جناب آقای مرتضی خراسانیان به شماره تماس 01144152693 و آدر پست الکترونیک khorasani@amol.ac.ir میباشد. برچسب ها :